Trang chủDịch VụGiới ThiệuTin Tức-Sự KiệnLiên Hệ
Dịch Vụ
Vận tải đường biển
Vận tải hàng không
Vận tải đường bộ
Dịch vụ khai thuê hải quan
Kho / đóng gói
Dịch vụ quốc tế "door to door"
Tư vấn du học Canana
Trợ giúp
Hotline: 84 8-39433536 - ext : 107
Dịch Vụ
Dịch vụ khai thuê hải quan
HALO FREIGHT CO.,LTD được phép thông qua hải quan thay mặt cho tên của chủ sở hữu, tuyên bố và thực hiện khai báo hải quan, nộp thuế, giao hàng và vận chuyển hàng hoá nhập khẩu / xuất khẩu.